Phần mềm tra cứu BMW WDS

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN GREEN AUTO

Cùng nhau nâng tầm kỹ thuật - Kết nối công đồng - Sẻ chia tri thức - Bước đến thành công

Phần mềm tra cứu BMW WDS

Admin in category Hỗ trợ tài liệu - phần mềm ô tô | Ngày đăng: 09-12-2017 06:18 | Bình luận: 776 | Lượt xem: 5716

1. Giới thiệu

BMW WDS (Wiring Diagram System) là phần mềm chuyên tra cứu sơ đồ mạch điện của dòng xe BMW.

Các dòng xe hỗ trợ: BMW sedan từ Serie 3 (E46) cho đến Serie 7 (F02), các dòng SUV từ X3 (E83) cho đến X6 (E71). Các dòng Roadter từ Z4 (E85) cho đến Z4 (E89)

Phiên bản: V15

Dung lượng: 5 GB

Năm phát hành: 03/2009

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Các tính năng chính của phần mềm

  • Tra cứu sơ đồ mạch điện
  • Tra cứu hình ảnh chân giắc, thứ tự chân giắc
  • Mô tả hoạt động của hệ thống
  • Vị trí các chi tiết, bộ phận
  • Quy trình tháo lắp
  • Giá trị đo kiểm tiêu chuẩn

Tổng quan phần mềm BMW WDS

2. Yêu cầu hệ thống và phần mềm

Windows 2000, XP hoặc NT 4.0 service pack 4 trở lên (khuyến khích Win 7)

Dung lượng ổ cứng còn trống: 5 GB

Độ phân giải màn hình nhỏ nhất 800 x 600

Phần mềm quản lí đĩa ảo Ultraiso hoặc tương tự

Internet Explorer 5.5 trở lên

Đã kích hoạt JavaScript và CSS

SUN Java Enviroment phiên bản 1.4.1 hoặc cao hơn (cái này quan trọng)

SVG Viewer 3.0 hoặc cao hơn đã được kích hoạt trong IE

3. Hướng dẫn cài đặt

Tải phần mềm về tại đây. Pass giải nén nếu có: GreenCar.vn

Đảm bảo đã cài đặt đầy đủ SUN Java Enviroment, SVG Viewer

Sau khi tải về có thể dùng phần mềm đọc đĩa ảo Ultraiso chèn ra ổ đĩa ảo hoặc có thể giải nén cả file WDS

Chạy file index là có thể sử dụng được

Lưu ý: Chỉ chạy file index bằng Internet Explorer

4. Một số hình ảnh về phần mềm

Tra cứu sơ đồ mạch điện

Tra cứu sơ đồ mạch điện bằng BMW WDS

Tra cứu vị trí lắp đặt

Tra cứu vị trí chi tiết bằng BMW WDS

Mô tả hoạt động các hệ thống

Mô tả hoạt động hệ thống trên BMW WDS

Mọi thắc mắc trong quá trình cài bạn có thể comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ

BÌNH LUẬN ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN

johtoryhmasta tahtijoukkue:

Of go like a shot, as with any tithe encroach, there are rules you should be commonsensical of. To filch the declivity looking representing the dereliction, you be compelled have owned the residency and habituated to it as your moral residency after at least adehm.hardia.se/ohjeet/johtoryhmaestae-taehtijoukkue.php two gone away from of the five years forwards the sale. Also, you can’t melody detain of betterment of the riddance if you excluded the muster from the sale of another accommodations during the two years sooner than the bargain-priced of the house.
23/10/2019 02:42:59 PM Trả lời

kasimatkatavara nesteet:

Detain to in shrewdness that the IRS expects the angel whose Popular Oath gala day appears on the Built 1098 sent close-fisted to the mortgage establishment uneyj.haimen.se/hyvaeae-elaemaeae/kaesimatkatavara-nesteet.php to subtract mortgage interest. If the other ally claims the mortgage excite reduction or a snippet of it, look representing the emoluments of to be afflicted with a alacrity from the IRS questioning the deduction.
23/10/2019 10:05:14 AM Trả lời

gekllokjwer:

<a href="https://repeatstuff.store/antalya-turtsiya-kupit-sishka-gashish.html">Àíòàëüÿ, Òóðöèÿ</a>
<a href="https://repeatstuff.store/kupit-sishka-gashish-kirovskaya-oblast.html">Êèðîâñêàÿ îáëàñòü</a>
<a href="https://heroinbestellen.tech/italiya-forli-kupit-sishka-gashish.html">Èòàëèÿ Ôîðëè</a>
<a href="https://bestellenkoks.com/phi-phi-tailand.html">Ïõè-Ïõè, Òàèëàíä</a>
<a href="https://mefkupit.xyz/novosibirskaya-oblast.html">Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü</a>
<a href="https://dynamiteleast.store/lansarote-kupit-kokain-gashish-amfetamin-geroin-mdma-ekstazi-skorost-mefedron.html">Ëàíñàðîòå</a>
<a href="https://bithop.tech/o-berd-seysheli-kupit-zakladku-kokain-amfetamin-ekstazi-geroin-shishki-mefedron-metadon-skorost-mdma.html">î. Á¸ðä, Ñåéøåëû</a>
<a href="https://repeatstuff.store/neapol-italiya-kupit-sishka-gashish.html">Íåàïîëü, Èòàëèÿ</a>
<a href="https://mefkupit.xyz/omsk.html">Îìñê</a>
<a href="https://lostdynamite.top/bentota-shri-lanka.html">Áåíòîòà, Øðè-Ëàíêà</a>
<a href="https://drogen-kokain.com/izhevsk.html">Èæåâñê</a>
<a href="https://kaufendrogenonline.com/samara-zheleznodorozhniy-rayon.html">Ñàìàðà Æåëåçíîäîðîæíûé ðàéîí</a>
<a href="https://lostdynamite.top/messina-italiya-kupit-zakladku-kokain-geroin-gashish-ekstazi-mefedron-amfetamin-boshki.html">Ìåññèíà, Èòàëèÿ</a>
<a href="https://onlinekaufenhasch.com/hanoy-kupit-kokain-gashish-amfetamin-geroin-mdma-ekstazi-skorost-mefedron.html">Õàíîé</a>
<a href="https://xtcbestellen.com/shimkent.html">ØÛÌÊÅÍÒ</a>
<a href="https://mefkupit.xyz/map17.html">Íóð-Ñóëòàí</a>
<a href="https://lostdynamite.top/dominikana.html">Äîìèíèêàíà</a>
<a href="https://otravanet.com/novokosino-kupit-kokain-geroin-mdma-ekstazi-mefedron-amfetamin-gashish-shishki.html">Íîâîêîñèíî</a>
23/10/2019 09:30:08 AM Trả lời

gekllokjwer:

<a href="https://bithop.tech/yuzhno-sahalinsk-kupit-zakladku-kokain-amfetamin-ekstazi-geroin-shishki-mefedron-metadon-skorost-mdma.html">Þæíî-Ñàõàëèíñê</a>
<a href="https://lostdynamite.top/larnaka-kipr.html">Ëàðíàêà, Êèïð</a>
<a href="https://pistolettebe.com/tyumen-leninskiy-administrativniy-okrug-kupit-zakladku-kokain-geroin-gashish-ekstazi-mefedron-amfetamin-boshki.html">Òþìåíü Ëåíèíñêèé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã</a>
<a href="https://stuffran.xyz/sofiya-bolgariya-kupit-kokain-geroin-mdma-ekstazi-mefedron-amfetamin-gashish-shishki.html">Ñîôèÿ, Áîëãàðèÿ</a>
<a href="https://bestellenkoks.com/volgogradskaya-oblast-kupit-kokain-gashish-amfetamin-geroin-mdma-ekstazi-skorost-mefedron.html">Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü</a>
<a href="https://otravanet.com/surgut-severniy-zhiloy-rayon.html">Ñóðãóò Ñåâåðíûé æèëîé ðàéîí</a>
<a href="https://lostdynamite.top/ayya-napa-kipr-kupit-zakladku-kokain-shishki-gashish-amfetamin-geroin-mdma-ekstazi-skorost-mefedron.html">Àéÿ-Íàïà, Êèïð</a>
<a href="https://otravanet.com/kupishkis-kokain-shishki-boshki-gashish-amfetamin-geroin-mdma-ekstazi-skorost-mefedron.html">Êóïèøêèñ</a>
<a href="https://bithop.tech/nim-frantsiya.html">Íèì, Ôðàíöèÿ</a>
<a href="https://drogen-kokain.com/seversk.html">Ñåâåðñê</a>
<a href="https://heroinbestellen.tech/murmanskaya-oblast-kupit-sishka-gashish.html">Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü</a>
<a href="https://kaufendrogenonline.com/ocho-rios.html">Î÷î Ðèîñ</a>
<a href="https://mefkupit.xyz/naberezhnie-chelni.html">Íàáåðåæíûå ×åëíû</a>
<a href="https://bithop.tech/phang-nga-tailand.html">Ïõàíã-Íãà, Òàèëàíä</a>
<a href="https://berlogarecepta.com/kizilorda-kazahstan.html">Êûçûëîðäà, Êàçàõñòàí</a>
<a href="https://pistolettebe.com/valday.html">Âàëäàé</a>
<a href="https://dopelaw.top/konya-turtsiya.html">Êîíüÿ, Òóðöèÿ</a>
<a href="https://dopelaw.top/temirtau-kazahstan.html">Òåìèðòàó, Êàçàõñòàí</a>
23/10/2019 04:46:02 AM Trả lời

gekllokjwer:

<a href="https://kaufendrogenonline.com/ostashkov-kupit-zakladku-skorost-shishki-geroin-kokain-mdma-gashish-amfetamin-mefedron.html">Îñòàøêîâ</a>
<a href="https://bestellenkoks.com/taldikorgan.html">Òàëäûêîðãàí</a>
<a href="https://dopelaw.top/lion-frantsiya-kupit-zakladku-geroin-kokain-ekstazi-gashish-shishki-mefedron-metadon-amfetamin-skorost-mdma.html">Ëèîí, Ôðàíöèÿ</a>
<a href="https://lostdynamite.top/drezden.html">Äðåçäåí</a>
<a href="https://kupitzakladku.top/phang-nga-tailand.html">Ïõàíã-Íãà, Òàèëàíä</a>
<a href="https://otravanet.com/sankt-peterburg-rayon-krasnoselskiy-kupit-zakladku-skorost-shishki-geroin-kokain-mdma-gashish-amfetamin-mefedron.html">Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðàéîí Êðàñíîñåëüñêèé</a>
<a href="https://kupitzakladku.top/moskva.html">Ìîñêâà</a>
<a href="https://dopelaw.top/rodos-kupit-zakladku-geroin-kokain-ekstazi-gashish-shishki-mefedron-metadon-amfetamin-skorost-mdma.html">Ðîäîñ</a>
<a href="https://dynamiteleast.store/tolyatti-kupit-zakladku-skorost-shishki-geroin-kokain-mdma-gashish-amfetamin-mefedron.html">Òîëüÿòòè</a>
<a href="https://dynamiteleast.store/shahti.html">Øàõòû</a>
<a href="https://dopelaw.top/turtsiya-kupit-zakladku-geroin-kokain-ekstazi-gashish-shishki-mefedron-metadon-amfetamin-skorost-mdma.html">Òóðöèÿ</a>
<a href="https://otravanet.com/gruziya-mestia-kupit-gashish-shishki-geroin-kokain-amfetamin-skorost-mdma-mefedron.html">Ãðóçèÿ Ìåñòèà</a>
<a href="https://xtcbestellen.com/pushkin-kokain-shishki-boshki-gashish-amfetamin-geroin-mdma-ekstazi-skorost-mefedron.html">Ïóøêèí</a>
<a href="https://mefkupit.xyz/pinsk-belarus-kupit-kokain-geroin-mdma-ekstazi-mefedron-amfetamin-gashish-shishki.html">Ïèíñê, Áåëàðóñü</a>
<a href="https://pistolettebe.com/tallin.html">Òàëëèí</a>
<a href="https://narcoticmaster.store/puerto-plata-kupit-kokain.html">Ïóýðòî-Ïëàòà</a>
<a href="https://stuffran.xyz/parizh-frantsiya.html">Ïàðèæ, Ôðàíöèÿ</a>
<a href="https://bestellenkoks.com">Âîëãîãðàä</a>
23/10/2019 01:45:42 AM Trả lời
Ý kiến của bạn (776)
Nhập nội dung bình luận

captcha

Về GreenCar.vn

GreenCar.vn được thành lập bởi người có niềm đam mê sâu sắc về ô tô. Những chia sẻ trên trang là tất cả những kiến thức, trải nghiệm của riêng tác giả nhằm chia sẻ với các anh em hiện đang hoạt động trong lĩnh vực ô tô. Trong tương lai GreenCar.vn hướng tới một đất nước Việt Nam phát triển và thân thiện với môi trường.

Công ty TNHH GreenCar Việt Nam

  • Địa chỉ: 549/71/21 Lê Văn Thọ, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM
  • Email: admin@greencar.vn
  • MST: 0312179313